நெறியாள்கை

கணணி...

ஒலித் தகவல்

பாடல் தரம்: 64 Kbps
பாடுவது: Loading ...
நேயர்கள் :
அலை நிலை:
நிலைய நேரம்:

பாடிக்கொண்டிருப்பது...

நேயர் விருப்பம்

அண்மையில் பாடியவை.

Loading ...

நிகழ் நிரல்

அண்மைப் பதிவுகள்

Responsive image

அனைவருக்கும் வணக்கம் !

4 மாதங்களுக்கு முன் 4 கருத்துகள்
ஆக்கம் : உதயா

Responsive image

இசை பிறந்து 73 ஆண்டுகள் இன்றோடு...

6 மாதங்களுக்கு முன் 0 கருத்துகள்
ஆக்கம் : உதயா

 

Responsive image

இதில் பாடலைக்கேட்கலாம்..

10 மாதங்களுக்கு முன் 3 கருத்துகள்
ஆக்கம் : உதயா

 

நேயர்கள் தற்போது மூன்று விதமான ஒலிச்செறிவில் பாடல்களைக்கேட்கலாம்..

 
தெளிந்த உயர் ஒலிச்செறிவு : 128 ( அதிக இணைய அலையை ஈர்க்கக்கூடியது.. மிக உயர் வேக இணைய சேவை வைத்திருக்கும் நாடுகளில் கேட்க ஏதுவானது ) 4G
 
உயர் ஒலிச்செறிவு : 64 ( குறைவான இணைய அலையை ஈர்க்கக்கூடியது.. பெரும்பாண்மையான நாடுகளில் கேட்க ஏதுவானது ) 3G
 
குறை ஒலிச்செறிவு : 32 ( மிகக் குறைவான இணைய அலையை ஈர்க்ககூடியது : இந்தியா மற்றும் ஆப்பிர்க்க நாடுகளுக்கானது ) 2G
 
உங்கள் கருத்துகளை இங்கே பதியவும்..
 
நன்றி
 

அரட்டை

அரட்டை தொடர உள்ளிடவும். கணக்கு இல்லையெனில் பதிவு செய்யவும்.

முகநூல்

Newsletter Signup